Iriscopist

IRISCOPIE

Iriscopie is een veel gehanteerde methode om een betrouwbare analyse te krijgen. De iris onthult veel verschillende tekens, zowel vezelstructuur en kleurveranderingen, pigmenten contractieringen, lijnen met sterke doorbloeding, donkere stippen en nog veel meer.
Bijna ieder orgaan komt in de iris aan de oppervlakte.
De iris is nauwkeurig onderverdeeld in sectoren volgens de wijzers van de klok.
Ook de vorm en de grootte van de pupil, de conditie en de vorm van de adertjes van het oogwit helpen om tot een verantwoorde analyse te komen.
Iriscopie kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn om een analyse te maken van de gezondheid.
Door Iriscopie krijgt u inzicht in uw persoonlijke klachten.
De methode is geheel pijnloos.

WERKWIJZE:

De behandeling zal 30 minuten in beslag nemen.
Eerst wordt er met een loep waarin een lampje zit in het rechteroog gekeken.
Hieronder valt de pupil, de iris en ook het oogwit (sclera).
Vervolgens zal er door de loep in beide ogen per sector worden bekeken, en aansluitend in een oogkaart getekend worden wat voor soort tekens er te zien zijn.
Daarna volgt een Resonantie-scan die ervoor zorgt dat de analyse verdiept wordt en duidelijker voor u wordt.
Hieruit volgt een uitgebreid verslag.
Vervolgens zal met u worden besproken wat de analyse is.
Eventueel kan deze behandeling ondersteund worden met therapeutische middelen zoals:

- Voedingssupplementen
- Homeopathie
- Fytotherapie
- Celzouttherapie